News

Verze 6.2.0.6021.11.2022

Informační systém SmartMEDIX®

 • Externí programy - podpora propojení s progamem EzDent
 • Hledání položky menu - klávesa F8

Subjekty

 • Přehled Narozeniny

  Možnost filtrovat pacienty, jenž v posledních 365 dnech neměli vyšetření HPV (zadané v Anamnéze)

Ambulance

 • Radiodiagnostika umožňuje nově zadat prvně kód výkonu a k němu se nabídnou příslušné kódy ÚZIS obsahující daný výkon
 • Radiodiagnostika přiřazuje čísla obálek, pokud existuje číselná řada RDG
 • Dekurs a anamnéza - přidáno tlačítko dopředu
 • Ukončení odesílání elektronických záznamů o očkování do centrálního úložiště CÚzO (SÚKL IS eRecept) k 1.12.2022
 • Modul diabetes obsahuje nově možnost vykázat bonifikační výkony na základě hodnot přítomného stavu HbA1c a LDL
 • Číselník radiodiagnostických vyšetření umožňuje, pro urychlení výběru, definovat frekventovaná vyšetření a tyto následně vybírat ze samostatné záložky.
 • VZP: Aktualizace tiskopisů poukazů platné od 1.11.2022

  Aktualizace tiskopisů poukazů platné od 1.11.2022 dle VZP:
  - Poukaz na brýle a optické pomůcky (Tiskopis 12)
  - Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku (Tiskopis 13)
  - Poukaz na foniatrickou pomůcku (Tiskopis 14)

Ambulance

 • Recept - možnost nepřepočítávat datum "do kdy lék vydrží pacientovi" od data spotřebování předchozího balení.

  Přepočítávání lze vypnout přímo v upozorňovacím dialogu parametrem "Příště již nepočítat od data spotřebování předchozího balení". Nebo v pravém bočním panelu parametrem "Datum do kdy lék vydrží pacientovi nepočítat od data spotřebování předchozího balení", kde lze přepočítávání také znovu zapnout.

 • Recept - zrušen filtr v tabulce položek receptů. Pro filtrování se bude používat pouze filtrační řádek nad tabulkou.
 • Warfarinizace - přidán graf pro zobrazení INR a popřípadě APTT (je-li v tabulce zobrazen sloupec "APTT")
 • Recept - před ukončením programu se zobrazí upozornění na dnešní ještě neodeslané eRecepty

  V upozorňovacím dialogu lze toto upozornění pro příště zrušit. Znovu lze zapnout ve volbě "Konfigurace - Uživatel - Ambulance - Medikace/Recepty" zaháčkováním položky "Před ukončením programu upozornit na dnešní neodeslané eRecepty".

Informační systém SmartMEDIX®

 • Do výběru období dodána volba Tento měsíc/rok k dnešnímu datu s možností posunu období pro porovnání např. aktuálního období a předešlých období

Subjekty

 • Dovolená - evidence a přehled dovolených případně jiných absencí personálu v Subjekty/dovolená

Ambulance

 • eNeschopenka - do levého svislého pruhu hlavních tlačítek přidáno nové tlačítko "DPN pacienta"

  Nové tlačítko "DPN pacienta" otevře přehled "Práce neschopní (DPN)" a vyfiltruje pouze informace pro daného pacienta.

 • Přehledy - Práce neschopní (DPN) - nový filtr podle data kontroly
 • Recept - nový údaj "UžíváOd", který se použije pro výpočet do kdy lék pacientovi vydrží

Pojišťovna

 • Doklad - frekventované výkony na panelu vpravo nově zobrazují i zkratku, pokud je tato nastavena v Pojišťovna/Výkony/Zkratky
 • Nový doklad Ortopedická a léčebná pomůcka s vykázáním v dávce pro odbornosti 501, 606, 607 a 701 (další odbornosti lze na vyžádání doplnit)
 • Dávky - hlášení o vykázání výkonu komplexního vyšetření bez přerušení péče se zobrazí pouze v případě, že v předcházejícím dvouletém období byl vykázán klinický výkon (ne libovolný výkon jako dosud)
 • Přehled PURO doplněn o výpočet průměrné úhrady za pojištěnce v aktuálním období
 • Možnost definice uživatelských skupin diagnóz pro usnadnění zadávání specifických seznamů skupin dg., např. bonifikovaných. Skupiny lze editovat v číselníku nebo v konfiguraci

  Skupiny diagnóz označené jako sledované se zobrazí v novém přehledu sledovaných diagnóz za segmenty péče.

Finance

 • Doklady vystavené obsahují editovatelnou poznámku
 • Účet pacienta obsahuje na panelu vpravo záložku Podpis, která umožňuje nastavit výchozího podepisujícího nebo dvojklikem dodatečně změnit podepisujícího

  Každá položka účtu má atribut Zadal a volitelně atribut Podpis ve významu nositel výkonu. Podpis ve financích lze využít v provizním systému. Pokud existují provizní třídy ve Finance/Kategorie a provize, pak lze sledovat provize daného podepisujícího personálu za jednotlivé kategorie sortimentu. Různý personál může být zařazen do různých provizních tříd (např. lékař, operatér, sestra junior/senior, pracovníkXY atp.) a různé kategorie sortimentu můžou mít různou procentní provizi. Výstupy pak lze sledovat v Finance/Přehledy/Provize personálu s evidencí vyplacení/uplatnění. Ve výchozím stavu je u nové položky účtu podepisujícím zadávající nebo podepisující z identity, je-li nastaven.

 • Vystavené doklady při detailu ve sloupci plátce nebo klient otevřou detail příslušného subjektu. V ostatních případech dojde k otevření detailu dokladu

Nástroje

 • SMS nově odesílány s identifikátorem odesílatele "OdLekare"
 • Premium SMS - SMS s možností odpovědi, která se synchronizuje zpět do SmartMEDIXu
 • Zahraniční SMS do celého světa
 • SMS štítek (SMSTag) pro přehledné vyúčtování. Položky faktury budou rozděleny dle použitých štítků.
 • Filtrování v odeslaných SMS dle SMS štítku

Nemocnice

 • Depozita - evidence finančních nebo věcných depozit pacienta

Depozita

 • Sklady nový formulář Poptávky pro objednávání chybějícího či docházejícícho skladového sortimentu

Obrazová dokumentace

 • Karta pacienta obsahuje nově optické návěstidlo indikující existenci obsahu galerie. Pokud galerie není prázdná, pak ikona galerie = složky obsahuje obrázek, jinak je ikona složky prázdná

Ambulance

 • Očkování COVID-19 - vytvoření druhé posilovací dávky (4. dávka očkování)
 • SÚKL ePoukaz

Pojišťovna

 • Pasport výkonu - konfigurace výkonů obsahuje tlačítko s kódem aktuálního výkonu a otazníkem, které zobrazí podrobnosti nastavení výkonu z různých míst systému
 • Přehled dokladů a výkonů umožňuje filtrovat doklady s příznakem jednorázové ambulantní péče

Informační systém SmartMEDIX®

 • Shift+Alt+D - vložení vybraného datumu z kalendáře do textu
 • Záložky v prostředí aplikace obsahují nově volbu Zavřít ostatní na kontextové menu (pravé tlačítko myši)
 • Záložky v prostředí lze nově zavírat jednotlivě klikem na prostřední tlačíko myši nad záložkou (bez nutnosti trefit se na křížek levým tlačítkem)
 • Podpora datových schránek

Subjekty

 • Seznamy pacientů umožňují množinové operace mezi dvěma seznamy - průnik, sjednocení, rozdíl, doplněk a diferenci. Výsledkem je vždy nový seznam

Ambulance

 • Recept - upozornění na přerušení nebo ukončení dodávek léčivého přípravku na trh

  Ve volbě Recepty při uložení nové lékové položky do receptu program provede kontrolu dle zadaného SÚKL kódu oproti novému číselníku " SÚKL - Hlášení o uvedení, přerušení, ukončení a obnovení dodávek léčivého přípravku na trh" a když se najde nějaké přerušení nebo ukončení dodávek léčivého přípravku na trh, tak na to program upozorní.

  Upozornění bude mít 2 varianty:
  1. pouze upozornění (nejsou známy nahrazující léčivé přípravky)
  2. upozornění a nabídnutí změny medikace podle dostupných nahrazujících léčivých přípravků

  Upozornění půjde vypnout přímo z upozorňovacího dialogu. Znovu zapnout nebo vypnout půjde novým parametrem "Upozornit na přerušení nebo ukončení dodávek léčivého přípravku na trh", který je umístěn ve volbě Recepty v pravém bočním panelu v záložce Nastavení. Ve výchozím stavu je parametr aktivní (je zaháčkován).

 • eNeschopenka - podpora procesů pro žádosti ošetřujících lékařů (bude možné získávat odpovědi o stavu vyřízení žádosti ošetřujícího lékaře lékařskou posudkovou službou LPS)
 • Přítomný stav - nový sloupec "PřírVáhaDen" (denní přírustek váhy)
 • Přítomný stav - buňka SCORE - když je vyplněn tlak sys. a chybí cholesterol, tak klikem do buňky SCORE se program pokusí dohledat cholestelor z laboratoře.

  U položky ne starší než 30 dní. která nemá vypočtené SCORE, ale má vyplněn "TlakSys", se v buňce SCORE nakreslí "warn" ikona s textem "Chol?" a kliknutím levým tlačítkem myši do této buňky se do položky přítomného stavu načtou hodnoty z laboratoře.
  Lékař nemusí vyplňovat ručně chybějící cholesterol.

 • Warfarinizace - nové sloupce "INR d." (INR referenční mez dolní) a "INR h." (INR referenční mez horní). Tyto nové hodnoty se budou také zobrazovat v grafu.
 • eRecept - v podnabídce pro výběr typu odeslání je nová položka "Jen odeslat" (vytvoří eRp bez tisku a bez notifikací).Do odesílacího dialogu přidána položka "Jen odeslat (bez tisku a bez notifikací)".
 • ePoukaz - v podnabídce pro výběr typu odeslaní je nová položka "Jen odeslat"(vytvoří ePou bez tisku a bez notifikací).Do volby "Odeslat (dialog)" přidána položka "Jen odeslat (bez tisku a bez notif)".

Pojišťovna

 • Přehled léčiv ZUM/ZULP nově obsahuje sloupec VýkonyDne indikující počet vkýonů v daný den na stejném dokladu

,